• /əkselə'rɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo gia tốc, gia tốc kế

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gia tốc kế

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  gia tốc kế

  Giải thích EN: An instrument used to measure and record acceleration in a given direction; employed in aircraft, missiles, and spacecraft. Giải thích VN: Một dụng cụ dùng để đo và ghi lại gia tốc ở một hướng xác định, đặt ở máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X