• Giao thông & vận tải

  cửa công tác
  cửa tiếp cận

  Xây dựng

  cửa chui vào nơi kín
  cửa ra vào

  Giải thích EN: A temporary door fabricated during construction of a building to allow access to concealed areas, such as crawl spaces. Giải thích VN: Một loại cửa tạm thời được dựng lên trong quá trình xây dựng công trình nhằm kiểm soát vào ra các khu vực cần thiết như các khu vực nguy hiểm.

  lỗ chui vào nơi kín

  Điện lạnh

  của vào

  Kỹ thuật chung

  cửa kiểm tra
  cửa quan sát
  lỗ kiểm tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X