• Hóa học & vật liệu

  cặn a xít

  Giải thích EN: The gummy acid or oily residue that separates after petroleum oil has been treated with sulfuric acid to remove impurities. Giải thích VN: A xít có nhựa hay dầu lắng tách ra sau khi dầu được xử lý với a xít sun fua nhằm loại bỏ tạp chất.

  cặn axit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X