• /´ɔili/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như dầu, nhờn như dầu, trơn như dầu
  Có dầu, đầy dầu, giây dầu, lem luốc dầu
  oily hands
  tay giây dầu mỡ
  Trơn tru, trôi chảy
  oily style
  vặn trôi chảy
  Nịnh hót, bợ đỡ; ngọt xớt (thái độ, lời nói...)
  I don't like oily shop assistants
  tôi không thích những người bán hàng nịnh hót

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhờn như dầu

  Xây dựng

  trơn như dầu

  Kỹ thuật chung

  dầu
  như dầu

  Kinh tế

  có dầu
  như dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X