• /ə´doub/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gạch sống (phơi nắng, không nung)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gạch sống

  Giải thích EN: A brick made from this material, or a house made from such bricks. Thus, adobe brick, adobe construction.(Derived from an Arabic word meaning "the brick.").

  Giải thích VN: Tường hoặc nhà có thể được xây bằng loại gạch này. Do đó ta gọi tường gạch sống, hay nhà gạch sống (Xuất phát từ một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "gạch").

  adobe type manager (ATM)
  quản lý viên ấn mẫu gạch sống

  Kỹ thuật chung

  đất nện
  đất sét pha cát
  nhà (bằng) gạch mộc
  gạch hong khô
  gạch không nung
  gạch mộc
  gạch phơi nắng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  brick , clay , house , mudcap , tile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X