• Cơ khí & công trình

  cửa nạp khí
  sự cấp khí vào
  sự nạp không khí

  Giao thông & vận tải

  sự quạt thông gió

  Hóa học & vật liệu

  sự đưa không khí vào

  Xây dựng

  sự cấp không khí, sự quạt thông gió

  Kỹ thuật chung

  cấp không khí
  air supply fan
  quạt cấp không khí
  air supply plant
  trạm cấp không khí
  air supply system
  hệ cấp không khí
  air supply system
  hệ thống cấp không khí
  air supply unit
  cụm thiết bị cấp không khí
  central air-supply system
  hệ cấp không khí trung tâm
  compressed-air supply network
  mạng lưới cấp không khí nén
  concentrated air supply
  sự cấp không khí tập trung
  forced air supply
  sự cấp không khí cưỡng chế
  primary air supply
  cung cấp không khí sơ cấp
  secondary air supply
  cấp không khí thứ cấp
  secondary air supply
  sự cấp không khí thứ cấp
  ventilation air supply
  cấp không khí để thông gió
  year-round air supply system
  hệ (thống) cấp không khí cả năm
  year-round air supply system
  hệ thống cấp không khí cả năm
  sự cấp không khí
  concentrated air supply
  sự cấp không khí tập trung
  forced air supply
  sự cấp không khí cưỡng chế
  secondary air supply
  sự cấp không khí thứ cấp
  sự thông gió
  forced air supply
  sự thông gió cưỡng chế

  Địa chất

  sự cấp (không) khí, sự tiếp (nạp) không khí, sự thông gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X