• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng trời, không phận

  Xây dựng

  khoảng không khí

  Giải thích EN: The space that serves as insulation between the inner and outer walls of a structure. Giải thích VN: Khoảng không khí phục vụ cho việc cách ly giữa bên trong và bên ngoài của một cấu trúc.

  lớp không khí
  vùng trời

  Kỹ thuật chung

  khoảng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X