• /´ɔ:l¸raund/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toàn diện, toàn năng
  all-round development
  sự phát triển toàn diện
  an all-round man
  người toàn năng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vạn năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X