• /iks´pænsiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể mở rộng, có thể bành trướng, có thể phát triển, có thể phồng ra, có thể nở ra, có thể giãn ra; có xu hướng mở rộng, có xu hướng phát triển, có xu hướng phồng ra, có xu hướng giãn ra
  Rộng rãi, bao quát
  Cởi mở, chan hoà

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giãn
  nở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X