• {{uh-lejd, uh-lej-id]}}

  Thông dụng

  Tính từ

  Được cho là, bị cho là
  the alleged thief
  người bị cho là kẻ trộm
  Được viện ra, được dẫn ra, được vin vào
  the alleged reason
  lý do được vin vào


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  certain , definite , sure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X