• /ɔs´tensibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bề ngoài là, có vẻ là (để che giấu sự thật)
  his ostensible errand was to...
  mục đích cuộc đi của hắn bề ngoài ra vẻ là...


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  improbable , obscure , unlikely , vague

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X