• (đổi hướng từ Described)
  /dɪˈskraɪb/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Diễn tả, mô tả, miêu tả
  Vạch, vẽ
  to describe a circle with a pair of compasses
  vạch một vòng tròn bằng com-pa
  Cho là, coi là; định rõ tính chất
  he described himself as a doctor
  nó tự xưng là bác sĩ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mô tả

  Điện lạnh

  vẽ ra
  vạch ra

  Kỹ thuật chung

  đi (theo)
  describe an ellipse
  đi theo một đường elip
  miêu tả
  mô tả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X