• /'æləkeit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chỉ định; dùng (số tiền vào việc gì)
  Cấp cho (ai cái gì)
  Phân phối, phân phát; chia phần
  Định rõ vị trí

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  định phần
  phân bổ

  Kỹ thuật chung

  chia phần
  gán

  Giải thích VN: Ví dụ gán giá trị cho một biến số.

  phân tán

  Kinh tế

  phân bổ (một món tiền vào việc gì)
  phân phối (vốn)
  trợ cấp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X