• /ə'lɔt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân công, giao (phân việc cho ai); định dùng (một số tiền vào việc gì)
  Chia phần, phân phối, định phần
  (quân sự) phiên chế
  (quân sự) chuyển (một phần lương cho gia đình)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) phân bố, phân phối

  Kỹ thuật chung

  phân bố
  phân phối

  Kinh tế

  cấp (tiền)
  phân bổ
  phân phát (cổ phiếu)
  phân phối

  Địa chất

  phân phối, phân công, sắp xếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X