• /ə'pɔ:∫n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chia ra từng phần, chia thành lô

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chia phần (tổn thất ...)
  phân chia
  phân phối (thời gian ...)
  tách khoản (tổng phí)
  tính từng khoản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X