• /mi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giới hạn; điểm giới hạn

  Ngoại động từ

  Đo lường
  to mete out
  đưa ra; ban phát
  justice was meted out to the Mafiosi
  công lý đã được ban phát đến bọn tội phạm Mafia; công lý đã trừng phạt bọn tội phạm Mafia


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X