• Kỹ thuật chung

    lò tôi

    Giải thích EN: A furnace used to anneal materials such as metal and glass. Also, annealing furnace. Giải thích VN: Một lò nung sử dụng để tôi các vật liệu như là kim loại hay thủy tinh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X