• /´ænou¸teit/

  Thông dụng

  Động từ

  Chú giải, chú thích

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chú giải
  diễn giải

  Kinh tế

  chú giải
  chú thích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X