• /kən´stru:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân tích (một câu)
  to construe a sentence
  phân tích một câu
  Phối hợp (các từ) về mặt ngữ pháp
  "to depend" is construed with "upon"
  động từ " depend" phải phối hợp với " upon" đi sau nó
  Dịch từng chữ
  Hiểu, giải thích (lời nói, hành động của ai)
  his remarks were wrongly construed
  người ta hiểu sai những nhận xét của anh ta

  Nội động từ

  Có thể phân tích được (một câu)
  this sentence does not construe
  câu này không phân tích được

  Danh từ

  Đoạn văn để dịch từng chữ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X