• Hóa học & vật liệu

    nhóm 1-4 không định hình

    Giải thích EN: Four dimensionless groups used to solve problems in laminar boundary-layer flow, gas absorption in wetted-wall columns, and transfer processes. Giải thích VN: Một nhóm không định hình, dùng để giải quyết các vấn đề dòng chảy tạo thành lớp, thu khí trong ống..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X