• /¸ænti´tɔksin/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) kháng độc tố

  Chuyên ngành

  Y học

  kháng độc tố
  auto-antitoxin
  tự kháng độc tố
  diphtheria antitoxin
  kháng độc tố bạch hầu
  tetanus antitoxin
  kháng độc tố uốn ván

  Kinh tế

  chất kháng độc tố

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X