• /´siərəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều serums, .sera

  Huyết thanh
  Nước sữa

  Chuyên ngành

  Y học

  huyết thanh
  anticholera serum
  huyết thanh phòng tả
  antidiphtheric serum
  huyết thanh chống bạch hầu
  antipertussis serum
  huyết thanh chống ho gà
  antiplague serum
  huyết thanh chống dịch hạch
  antiplatelet serum
  huyết thanh chống tiểu cầu
  antistaphylococcus serum
  huyết thanh chống tụ cầu khuẩn
  antitoxic serum
  huyết thanh chống độc
  antivenomous serum
  huyết thanh chống nọc độc
  antlscarlatinal serum
  huyết thanh chống scalatin
  blood serum broth
  canh huyết thanh
  endotheliolytic serum
  huyết thanh phân hủy nội bộ
  globulin serum
  globulin huyết thanh
  heterologous serum
  huyết thanh khác loại
  homologous serum
  huyết thanh đồng loại
  homologous serum Jaundice
  vàng da huyết thanh, viêm gan virút B
  immune serum
  huyết thanh miễn dịch
  leukocytolytic serum
  huyết thanh hủy bạch cầu
  mercurialized serum
  huyết thanh clorua thủy ngân
  muscle serum
  huyết thanh cơ
  neurolytic serum
  huyết thanh hủy thần kinh
  normal human serum albumin
  anbumin huyết thanh người chuẩn
  pooled serum
  huyết thanh hỗn hợp
  prophylactic serum
  huyết thanh dự phòng
  radio-iodinated serum albumin
  anbumin huyết thanh iot phóng xạ
  serum disease
  bệnh huyết thanh
  serum equinum
  huyết thanh ngựa
  serum globulin
  globulin huyết thanh
  serum needle
  kim truyền huyết thanh
  serum phosphatase
  phophataza huyết thanh
  serum prophylaxas
  phòng bệnh bằng huyết thanh
  serum sickness
  bệnh huyết thanh
  serum test
  thử nghiệm huyết thanh
  serum transfusion
  truyền huyết thanh
  serum urticaria
  mày đay do huyết thanh
  serum-water culture medium
  môi trường nuôi cấy huyết thanh nước
  thymotoxic serum
  huyết thanh hủy tuyến hung
  thyrolytic serum
  huyết thanh hủy tuyến giáp
  total serum protein
  protein huyết thanh toàn phần

  Kinh tế

  huyết thanh
  blood serum protein
  protein huyết thanh
  immune serum
  huyết thanh miễn dịch
  milk serum
  huyết thanh sữa
  serum albumin
  anbumin huyết thanh
  serum protein
  protein huyết thanh
  huyết tương
  milk serum
  huyết tương sữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X