• Kỹ thuật chung

    bảng thiết bị

    Giải thích EN: A metal protective housing containing devices to prevent excessive current in circuits that feed portable electric appliances. Giải thích VN: Một hộp bằng thép có chứa các thiết bị bảo vệ tránh dòng bị quá tải trong mạch cấp cho các dụng cụ sử dụng điện xách tay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X