• /ə'preizl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh giá; sự định giá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thẩm định

  Xây dựng

  sự ước giá

  Kỹ thuật chung

  định giá
  sự định giá
  sự giám định
  sự kiểm nghiệm

  Kinh tế

  đánh giá thẩm định
  sự giám định

  Chứng khoán

  Đánh giá giá trị

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X