• /´praisiη/

  Cơ khí & công trình

  sự đặt giá

  Kỹ thuật chung

  định giá
  pricing provision
  điều khoản định giá

  Kinh tế

  định giá
  adaptation pricing policy
  chính sách định giá thích nghi
  asset pricing
  việc định giá tích sản
  average cost pricing
  nguyên tắc định giá chi phí trung bình
  average cost pricing
  phương pháp định giá phí tổn bình quân
  batch pricing
  cách định giá nguyên lô
  bid pricing
  định giá bỏ thầu
  bundled pricing
  định giá nguyên đống
  class pricing practice
  định giá theo đẳng cấp
  common pricing
  cách định giá chung
  common pricing
  cách định giá phối hợp (giữa những đấu thầu)
  common pricing
  cùng nhau định giá
  common pricing
  định giá thống nhất
  competitive pricing
  định giá cạnh tranh
  cost plus pricing
  cách định giá thành cộng lãi và chi phí
  cost-based pricing
  định giá theo phí
  cost-basis pricing
  cách định giá dựa trên phí tổn
  cost-oriented pricing
  định giá theo phí tổn
  cost-plus pricing
  định giá có lãi
  demand-oriented pricing
  cách định giá hướng vào nhu cầu
  differential pricing
  sự định giá (phân biệt) nhiều mức
  discriminating pricing
  cách định giá phân biệt
  double pricing
  định giá bán xôn
  fare pricing
  việc định giá vé
  flexible break-even pricing
  sự định giá hòa vốn linh hoạt
  full cost pricing
  phương pháp định giá thành đầy đủ
  geographical pricing
  sự định giá theo địa lý, theo nơi ở
  incremental pricing
  các định giá tăng sản
  inventory pricing
  cách định giá hàng tồn kho
  kamikaze pricing
  cách định giá "cảm từ"
  kamikaze pricing
  cách định giá "cảm tử"
  keystone pricing
  cách định giá cao
  lead pricing
  định giá mối đầu
  limit pricing
  chiến lược định giá giới hạn
  limit pricing
  định giá giới hạn
  limit-pricing
  định giá hạn chế nhập thị
  marginal cost pricing
  định giá bằng chi phí biên
  mark-up pricing
  cách định giá cộng phần lời vào vốn
  market penetration pricing
  định giá thâm nhập thị trường
  market skimming pricing
  cách định giá gạn kem thị trường
  market skimming pricing
  định giá lướt qua thị trường
  odd-even pricing
  cách định giá lẻ, chẵn
  open pricing
  sự định giá công khai
  parallel pricing
  định giá song song
  peak load pricing
  định giá khi lượng cầu cao nhất
  penetration pricing
  định giá thâm nhập
  predatory pricing
  chính sách, phương pháp định giá cướp đoạt
  predatory pricing
  định giá diệt nhau
  pricing out of the market
  định giá quá cao (nên không bán được)
  pricing out of the market
  định giá quá cao nên không bán được
  pricing system
  chế độ định giá
  pricing tactics
  chiến thuật định giá
  psychological pricing
  phương pháp định giá tâm lý
  quadratic pricing model
  biểu mẫu định giá bình phương
  rate of return pricing
  phương pháp định giá lợi suất (của tư bản)
  rate of return pricing
  phương pháp định giá lợi suất (của vốn)
  skim-the-cream pricing
  cách định giá gạn kem
  skim-the-cream pricing
  định giá gạn kem
  split pricing
  cách định giá phân biệt
  target pricing
  cách định giá theo mục tiêu
  transfer pricing
  cách định giá chuyển nhượng nội bộ
  unit pricing
  sự định giá theo đơn vị
  zone pricing
  định giá khu vực
  zone system of pricing
  phương thức định giá theo khu vực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X