• /ˈpju:pl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Học trò, học sinh; môn đồ, môn đệ
  (pháp lý) trẻ em được giám hộ
  (giải phẫu) con ngươi, đồng tử (trong mắt)

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  đồng tử
  Argyll Robertson pupil
  đồng tứ Argyn Robertson

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  con ngươi
  emergent pupil
  con ngươi ra
  entrained pupil
  con ngươi vào
  exit pupil
  con ngươi ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X