• /´a:snəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho chứa vũ khí và đạn dược (Nghĩa đen & nghĩa bóng)
  the speaker made full use of his arsenal of invective
  diễn giả đã sử dụng toàn bộ kho vũ khí thóa mạ của ông ta
  Xưởng làm vũ khí và đạn dược

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kho vũ khí
  công binh xưởng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X