• /di'pɔzitəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi cất giữ đồ gửi; kho chứa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  he is a depository of learning
  ông ấy là cả một kho kiến thức
  Người giữ đồ gửi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kho

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  người giữ đồ gửi
  người nhận giữ
  nhà kho
  nơi giữ đồ gửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X