• /æs/

  Thông dụng

  Danh từ
  cái đít,cái mông
  Con lừa
  người ngu, người đần độn
  to play (act) the ass
  làm bộ ngu
  to make an ass of oneself
  lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X