• /´imbisi:l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khờ dại, đần
  an imbecile fellow
  một người đần
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) yếu (về sức khoẻ)

  Danh từ

  Người khờ dại, người đần

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  brainy , intelligent , smart
  noun
  brain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X