• /¸ædæp´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tra vào, sự lắp vào
  Sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp
  Tài liệu viết phỏng theo, phóng tác
  Sự thích nghi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thích nghi

  Cơ khí & công trình

  sự tự lựa

  Điện

  sự phối ứng
  adaptation of impedance
  sự phối ứng trở kháng

  Kỹ thuật chung

  sự điều chỉnh
  sự lắp vào
  sự phối hợp
  sự thích nghi
  colour adaptation
  sự thích nghi (với) màu
  sự thích ứng
  software adaptation
  sự thích ứng phần mềm
  sự tra vào
  thích nghi
  adaptation level
  mức thích nghi
  colour adaptation
  sự thích nghi (với) màu
  dark adaptation
  thích nghi với bóng tối
  light adaptation
  thích nghi với ánh sáng
  self-adaptation
  tự thích nghi
  to adapt, adaptation
  thích nghi với .

  Địa chất

  sự thích ứng, sự cải biên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X