• (đổi hướng từ Authenticated)
  /ɔ:´θenti¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xác nhận là đúng, chứng minh là xác thực
  Làm cho có giá trị; nhận thức (chữ ký...)

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X