• /ɔ,θɛntɪ'keɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xác nhận là đúng, sự chứng minh là xác thực
  Sự làm cho có giá trị; sự nhận thức

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự xác nhận
  authentication of message
  sự xác nhận thông báo
  message authentication
  sự xác nhận thông báo
  station authentication
  sự xác nhận chân đài
  station authentication
  sự xác nhận trạm

  Kinh tế

  nhận thực (chữ ký)
  sự chứng nghiệm
  sự nhận thực
  xác nhận (là đúng)

  Y Sinh

  sự chứng thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X