• /'testəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Di chúc, chúc thư (như) will
  to make one'stestament
  làm di chúc
  Cái đem lại chứng cứ rõ ràng về cái gì
  the new model is a testament to the skill and dedication of the workforce
  mô hình mới là một bằng chứng về tài năng và sự tận tụy của toàn thể công nhân nhà máy
  ( Testament) kinh thánh
  the Old Testament
  kinh Cựu ước
  the New Testament
  kinh Tân ước

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  di chúc

  Kinh tế

  chúc thư
  di chúc
  execution of testament
  sự thực hiện di chúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X