• /,testi'mounjəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy chứng nhận (tính cách, năng lực, trình độ chuyên môn của một người)
  Giấy chứng thực
  Quà tặng, vật tặng (để tỏ lòng kính mến, biết ơn...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bản giám định (sản phẩm)
  giấy chứng nhận
  testimonial copy
  bản sao giấy chứng nhận
  giấy nhận xét
  thư giới thiệu
  thư khen
  unsolicited testimonial
  thư khen do khách hàng chủ động gửi tới
  thư tiến cử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X