• /¸ætis´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chứng nhận, sự nhận thực, sự chứng thực
  Lời chứng, lời cung khai làm chứng
  Sự thề, sự tuyên thệ
  Sự cho thề, sự làm lễ tuyên thệ (cho ai)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chứng thực
  sự chứng nhận
  attestation of weight
  sự chứng nhận trọng lượng
  sự chứng thực
  thị thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X