• /ˈɔ:təgrɑ:f/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tự viết tay

  Danh từ

  Máy tự ghi
  Chữ viết riêng của một người, chữ ký riêng của một người, bút tích
  Bản thảo viết tay (của tác giả)
  Bản tự viết tay

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bút tích
  máy tự ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X