• /in'skripSn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Câu viết, câu khắc, câu ghi (trên bia...)
  Câu đề tặng
  Sự xuất tiền cho vay dưới hình thức cổ phần

  Toán & tin

  ssự ghi vào, sự đăng ký

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  phần ghi thuốc (của đơn thuốc)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  câu ghi (trên bia)
  dấu, câu ghi
  lời đề tặng
  sự đăng ký
  sự ghi khắc
  sự khắc
  sự ký

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chứng khoán ghi danh

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X