• /in´grous/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mê mải (ai); thu hút (sự chú ý)
  Chiếm, choán hết (thì giờ)
  Chiếm vai trò chủ yếu (trong chuyện trò)
  Chép (một tài liệu) bằng chữ to
  (sử học) mua toàn bộ (thóc... để lũng đoạn thị trường)
  (pháp lý) thảo (một tài liệu, dưới hình thức (pháp lý))

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bao mua hết
  choán chỗ
  chiếm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X