• Cơ khí & công trình

  gia công tự động

  Giải thích EN: The use of computer-controlled machines to create part geometry by providing tool path motions or other machine functions. Giải thích VN: Là việc sử dụng hệ thống máy do máy tính điều khiển để tạo ra một không gian hình học bằng cách tạo ra đường mòn chuyển động của công cụ, hoặc chức năng máy móc khác.

  automated machining cells
  ngăn gia công tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X