• Điện

  hệ thống chỉnh tự động

  Giải thích VN: Hệ thống tự động đặt máy thu thanh ở tần số điều hợp đã điều chỉnh sẵn theo ý muốn bằng cách hoặc chỉ ấn nút điều khiển hoặc bấm số đã ghi trước.

  Đo lường & điều khiển

  hệ thống điều chỉnh tự động

  Giải thích EN: An electrical or mechanical system for automatically tuning a radio transmitter or receiver to a predetermined frequency. Giải thích VN: Hệ thống cơ khí hoặc điện tử tự động điều chỉnh máy phát hoặc máy thu radio đến một tần số cho trước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X