• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) sự lên dây
  (rađiô) sự điều chỉnh làn sóng; sự bắt làn sóng
  (kỹ thuật) sự điều chỉnh (máy)

  Toán & tin

  sự làm cộng hưởng

  Xây dựng

  sự đổi mạch

  Kỹ thuật chung

  chỉnh mạch bắt sóng
  điều chỉnh
  AFT switch (automaticfine tuning)
  khóa điều chỉnh cộng hưởng tự động
  AFT switch (Automaticfine tuning)
  khóa tự động điều chỉnh cộng hưởng
  automatic tuning system
  hệ thống điều chỉnh tự động
  electronic tuning
  sự điều chỉnh điện tử
  electronic tuning range
  dải điều chỉnh điện tử
  receiver tuning signal
  tín hiệu điều chỉnh máy thu
  Schuler tuning
  điểu chỉnh theo kỹ thuật Schuler
  self-tuning regulator
  máy điều chỉnh tự xoay vòng
  tuning range
  dải điều chỉnh
  tuning screw
  vít điều chỉnh
  sự chỉnh
  sự điều hưởng
  adaptive tuning
  sự điều hưởng thích ứng
  all channel tuning
  sự điều hưởng toàn kênh
  automatic tuning
  sự điều hưởng tự động
  digital tuning
  sự điều hưởng số
  electric tuning
  sự điều hưởng bằng điện
  electric tuning
  sự điều hướng điện
  electromagnetic tuning
  sự điều hưởng điện từ
  fixed tuning
  sự điều hưởng cố định
  flat tuning
  sự điều hưởng phẳng
  frequency tuning
  sự điều hưởng tần số
  ganged tuning
  sự điều hưởng ghép nhóm
  in-line tuning
  sự điều hưởng tuyến
  incremental tuning
  sự điều hưởng tăng dần
  inductive tuning
  sự điều hưởng cảm ứng
  multioctave tuning
  sự điều hưởng nhiều octa
  optical tuning
  sự điều hưởng quang
  passband tuning
  sự điều hưởng dải thông
  phase tuning
  sự điều hưởng pha
  rough tuning
  sự điều hưởng thô
  slug tuning
  sự điều hưởng bằng lõi
  thermal tuning
  sự điều hưởng bằng nhiệt
  YIG tuning
  sự điều hưởng YIG

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X