• /¸ævə´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công việc phụ; việc lặt vặt
  Khuynh hướng, xu hướng, chí hướng
  Sự tiêu khiển, sự giải trí

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công việc phụ
  sự tiêu khiển (lúc rảnh)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X