• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Ô tô

  mâm phanh

  Xây dựng

  tấm hậu

  Giải thích EN: A plate made out of metal or wood that serves as a backing for a structural member. Giải thích VN: Tấm ngoài bằng kim loại huặc bằng gỗ để bảo vệ các bộ phận của một cấu trúc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X