• Kỹ thuật chung

    van túi

    Giải thích EN: A type of drain plug made up of a cylindrical canvas bag that is inserted in the drain pipe and inflated. Giải thích VN: Một loại van ống nước làm từ các túi vải bạt hình trụ, được bơm căng không khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X