• Xây dựng

    bậc thang bằng nhau

    Giải thích EN: A winder with a tread width at the narrow end equal to the tread width of the adjacent stair flight. Also, DANCING STEP, DANCING WINDER. Giải thích VN: Bậc thang vòng có chiều rộng đúng bằng chiều rộng của bậc thang bên cạch. Tương tự như, DANCING STEP, DANCING WINDER.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X