• /steə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bậc thang
  ( số nhiều) cầu thang (như) flight of stairs; pair of stairs
  below stairs
  dưới hầm nhà (chỗ dành riêng cho những người giúp việc ở)
  this was discussed belows stairs
  điều đó được những người ở (đầy tớ) bàn ra tán vào

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cầu thang

  Giải thích EN: A series of steps or flights of steps connecting two or more levels. Also, stairway.a series of steps or flights of steps connecting two or more levels. Also, stairway. Giải thích VN: Một chuỗi các bậc hay nhóm các bậc nối hai hay nhiều vị trí. Còn gọi là: stairway.

  angled stair
  cầu thang có góc
  back stair
  cầu thang phía sau
  bracketed stair
  cầu thang có dầm đỡ
  bracketed stair
  cầu thang dạng côngxong
  circular stair
  cầu thang vòng
  closed stair
  cầu thang kín
  closed string stair
  cầu thang có dầm thang kín
  concrete stair
  cầu thang bê tông
  escape stair
  cầu thang cấp cứu
  fire escape stair
  cầu thang phòng hỏa
  fire resisting stair
  cầu thang chịu lửa
  geometric stair
  cầu thang không trụ đỡ
  housed stair
  cầu thang kiểu khép kín
  left-hand stair
  cầu thang ngoặt sang trái
  one-turn stair
  cầu thang quay một lần
  open riser stair
  cầu thang có thành bậc hở
  open stair
  cầu thang ngoài trời
  open well stair
  cầu thang có lồng hở
  open well stair
  lồng cầu thang hở
  platform stair
  cầu thang lên xuống bục
  quarter turn stair
  cầu thang hai vế vuông góc
  quarter-turn stair
  cầu thang chuyển hướng
  quarter-turn stair
  cầu thang quay 900
  reinforced concrete stair
  cầu thang bê tông cốt thép
  return flight stair
  cầu thang hai đợt
  right hand stair
  cầu thang lên phía bên phải
  right-hand stair
  cầu thang lên bên phải
  service stair
  cầu thang công tác
  service stair
  cầu thang dự phòng
  service stair
  cầu thang phụ
  spine string stair
  cầu thang có dầm nách
  spiral stair
  cầu thang hình xoắn ốc
  stair carpet
  thảm cầu thang
  stair clip
  vòng cầu thang
  stair head
  bậc nghỉ trên (của cầu thang)
  stair railing
  lan can cầu thang
  stair well
  giếng cầu thang
  straight flight stair
  cầu thang có vế thẳng
  straight flight stair
  cầu thang đợt thẳng
  straight two-flight stair
  cầu thang hai đợt thẳng
  straight two-flight stair
  cầu thang hai vế thẳng
  tapered tread stair
  cầu thang mặt bậc nghiêng
  tread (stairtread)
  chiều rộng cầu thang
  thân cầu thang

  Kỹ thuật chung

  bậc
  bậc (thang)
  quay stair
  bậc thang ở bến tàu
  riser (stairriser)
  thành (của) bậc thang
  bậc thang

  Giải thích EN: A single step. Giải thích VN: Một bậc đơn.

  quay stair
  bậc thang ở bến tàu
  riser (stairriser)
  thành (của) bậc thang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X