• /´waində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cuốn chỉ (sợi); máy cuốn chỉ (sợi)
  Cây quấn
  Núm lên dây (của đồng hồ)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy cuốn dây, núm vặn (đồng hồ)

  Xây dựng

  bậc thang khúc lượn

  Giải thích EN: In a staircase, the wedge-shaped step whose tread is wider at one end than at the other, and which changes direction for stairs laid above it. Giải thích VN: Trong một cầu thang gác, một bậc thang hình nêm có mặt rộng một đầu và hẹp ở đầu còn lại giúp thay đổi hướng đi của cầu thang.

  bậc thang vòng
  kite winder
  bậc thang vòng lên

  Điện lạnh

  tời điện

  Kỹ thuật chung

  núm vặn
  máy cuốn dây
  máy guồng gạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X