• Kỹ thuật chung

    sự trì hoãn cân bằng

    Giải thích EN: The process of keeping one hand idle in hand work processes while the other hand catches up. Also, BALANCE DELAY. Giải thích VN: Quá trình duy trì một tay không làm việc trong các quá trình làm việc bằng tay, trong khi tay kia dần nhiễm. Còn gọi là: BALANCE DELAY.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X