• Xây dựng

    mẫu trang trí bóng ngậm hoa

    Giải thích EN: An ornament resembling a ball enclosed within the three or four petals of a flower, usually set at regular intervals along a hollow molding. Giải thích VN: Một mẫu trang trí giống như một quả bóng được bao quanh bởi ba hoặc bốn cánh hoa, thường được đặt cách đều nhau trong các vật rỗng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X